Yurtdışına taşınanlar için Gerekli Evraklar

 

 Yurtdışına taşınanlar için Gerekli Evraklar nelerdir Gümrük ne gibi şartlar arar?

1.Eşya listesi (Tarafınıza örnek bir eşya listesi iletilir). (Listeyi hazırlamanızda tarafınıza yardımcı olunur.) 
2.ikametgah Belgesi (Bulunduğunuz ilçenin Nüfus Müdürlüğünden / Yurt dışında ise Konsolosluk dan alabilirsiniz) 
3.Pasaport Fotokopisi (Pasaportun 1-2-3-4 ve son nüfus bilgileri olan sayfasından)
4.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (önlü arkalı)
5.Gideceğiniz Ülkenin Oturum Müsaadesi yada İş sözleşmesi 
6.Gümrükleme için NOTER taktikli vekaletname (Vekaletname matbu bir form olup,tarafınıza e-mail ile iletilir.)


   (Eşya sahibi Yurt dışında ise ve evraklar yurtdışından hazırlanacaksa Konsolosluk Tasdikli olacak). )

Parça-Parsiyel ihracat yüklerinde, ortalama bir hacim ve fiyatta mutabık kalınması sonrasında, tam olarak hacmin hesaplanmasında, Yükleme için adresinize yönlendirilecek aracın içten içe hacmi belli olduğu için, bos ölçüm ve eşyanın yüklenmesi sonrasında

Alınacak ölçüm ile sıfır hata ile hacim ortaya çıkıyor olduğundan, kesin hacim için bu yöntem daha doğru bulunmaktadır.

Kaldı ki eşyanın teslim alınması esnasında bazı eşyaların demonte edilmesi durumu ortaya çıkıyor olduğundan, daha az yer

Kaplamakta ve net hacim öngörülenin altında olabilmektedir.

Gerek Türkiye’de, gerekse yurtdışında gümrük mevzuatı açısından kısa da olsa bilgi vermekte fayda görüyoruz.

Öncelikle, eşyanız çıkışı yapılmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti gümrüklerine varış yapmadan önce, eşyanın çok detayına girmeden

Bir eşya listesi hazırlanmalıdır. Eşya listesini birlikte hazırlamaktayız.

Bu eşya listesinde, sevke konu eşyalar 2.el, kullanılmış olması ve faturalarının olmaması sebebiyle ‘’zati eşya’’ gümrük mevzuatına

Tabi olup, ortalama bir rayiç bedel belirlenip, çıkısı gerçekleştirilmektedir.

Bu rayiç bedel ortalama Eşyanın hacmi x Euro 100.- olarak belirlenmekte, niteliği farklı ürün olması durumunda, mal bedeline dâhil edilmektedir. 

Türkiye’den nakli yapılan zati eşya için Avrupa Birliği gümrükleri eşyanın gümrük ve KDV ücretinden muaf olması için 2 şart arar:

 

1.Eşyanın sahibi kişinin teslimat ülkesi vatandaşlığı

 

2.Eşyanın bir mecburiyet dolayısıyla naklinin ispat edilmesi (is, evlilik vs)  

 

Bu iki şarttan herhangi birinin sağlanamaması durumunda, gümrük belirlenmiş olan mal bedeli üzerinden %18 KDV ücretini ve ortalama 150-200

Euro gümrük işlem bedelini tahsil yoluna gider.

İki şarttan herhangi birinin sağlanabilmesi durumunda,CMR Konvansiyonu gereği ‘’permi hakki’’ndan doğan yasal hak ile gümrük her kişi için sadece bir defaya mahsus olmak üzere,işlemleri ücretsiz olarak yapmak durumunda olduğu gibi KDV den de muaf olunur.

Zati eşya yüklerinde, yurtdışı gümrüğü eşya sahibini eşyanın basına ıslak imzalı onay için davet edebildiği için, işlemler eşyanın teslim Adresine en yakın iç gümrükte yapılmaktadır.